Ons koor

Onze zangvereniging bestaat uit trouwe leden die, behalve van zingen, ook houden van gezellig bij elkaar komen en koffie drinken tijdens de pauze. Van die gezelligheid getuigt ook de Nieuwjaarsbijeenkomst die ieder jaar georganiseerd wordt. Verder is er veel aandacht voor elkaars lief en leed.

De gezelligheid willen we echter niet ten koste laten gaan van de kwaliteit en tijdens de repetities wordt hard gewerkt om nieuwe liederen in te studeren. Wij hebben inmiddels een uitgebreid repertoire van nederlandstalige en buitenlandse liederen.

We willen met ons koor uiteraard plezier beleven aan en plezier doorgeven van de zangkunst, maar het uiteindelijke doel is het eren van God met de gave van de zang die ons door Hem is geschonken. Op dit moment telt ons koor 42 leden, te weten 19 sopranen, 14 alten, 6 tenoren en 3 bassen.

Wij repeteren met een stop van 7 weken in de zomermaanden op de dinsdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur in Party Centrum "De Rank" - De Lier.

Voor onze jaarlijkse uitvoeringen een concert en de Kerstzangavond maken wij gebruik van de Domkerk in De Lier - onze vaste begeleider bij de concerten veelal Wim Loef. Daarnaast verlenen wij ook medewerking aan kerkdiensten en treden op in Verzorgingshuizen.

Onze dirigent is sinds januari  2015 Marcel van Duyvenvoorde.