Bestuur en commissies

Het bestuur van "Con Amore" bestaat momenteel uit de volgende leden.

 

Voorzitter /penningmeester           :  Joop Mets

Secretaris                                   :   Ghemma Khabthani

Bestuursleden                             :  Ria Harteveld en Cor de Groot

Bibliothecaris                               :   Jannie Schuurman

Daarnaast kent de vereniging nog een aantal commissies, die elk met een specifieke taak zijn belast.

Sociale commissie                    :  Jannie Schuurman en Tiny Keijzer

Redactie Resonance                 :  Karin Solleveld

Financiële administratie             :  Co van der Kaag