Koor informatie

Opgericht           :  21 maart 1934
Aangesloten bij   : Westlandse Koren Federatie
Aangesloten bij   : Koninklijke Christelijke Zangers Bond ( KCZB ) .
Ingeschreven bij  : Kamer van Koophandel onder nummer 40397659
Bankrekening      : NL 54 RABO 0336 2032 17


Repetities       :           Dinsdagavond van 19.45 – 21.45 uur in de

                                 Grote zaal van Party-centrum “De Rank”

                                  Van Weelystraat 2

                                  2678 AV De Lier


Dirigent          :            Marcel van Duyvenvoorde

Inlichtingen     :           Joop Mets, voorzitter                   tel. 0174 514939
                                   Gemma Khabtani, secretaris        tel. 06-30421514