Info voor leden

  • Generale voor de Marcus Passie op 25 maart in de Domkerk.
  • Voor projectleden op 13 april uitvoering van het Oratorium David in de Bethelkerk - Scheveningen.
  •  Laatste repetitie voor de vakantie is op 10 juli.
  • Hervatting van de repetities op 28 augustus.
  • Generale repetitie voor het Kerstconcert op 22 december in de Domkerk.
  • Dinsdag 8 januari 2019 Nieuwjaarsbijeenkomst.